Inzicht maakt sterker
 

Corona Nieuws

Vanaf 11 mei 2020 mogen de leden weer komen sporten . Echter nog niet binnen maar in de buitenlucht. Dit mag dan alleen op een terrein van een vereniging of van de gemeente . Wij hebben de gelegenheid om op de maandagen van 17.00 tot 18.30 gebruik te mogen maken van de atletiek faciliteiten bij de AV Clytoneus  . Deze bevindt zich naast de sportvelden van voetbalvereniging Sportlust in Woerden. 

Deze trainingsmogelijkheid geldt voor alle leden van Sportcentrum Graafland.

We houden de maatregels van de regering nauwlettend in de gaten en zullen in ieder geval tot 1/2 juli de trainingen proberen te geven.  ( dit ipv 1 juli )

Wij houden het protocol van de JudoBond Nederland aan ( Zie www.jbn.nl ) en daaranaast die van de AV Clytoneus. ( zie hieronder )

Aanvullend geldt dat de regel voor 13 t/m 18 jaar ook geldt voor volwassnenen. De 1 1/2 meter afstand is daarbij zeer belangrijk.

Verder is het belangrijk dat jij/u alleen mag komen trainen als je zelf niet ziek bent en er geen koorts  of een besmet gezinslid thuis aanwezig is. 

Alleen sporters mogen het terrein op , ouders en begeleiders moeten buiten het hek blijven. Lees ok goed het protocol van de AV Clytoneus. Er zal door BOA s gehandhaafd worden en er staan flinke boetes op.

De trainingsvormen zullen zich in eerste instantie richten op individuele conditie/kracht en judovaardigheden ( bewegingen ) daarnast zullen er ook materialen gebruikt worden om technieken te beoefenen die 1 1/2 meter kunnen garanderen.

Graag wil ik weten ,via een app bericht op 06 51639739 ,of je gebruik wilt maken van deze gelegenheid.

Kleding is Traningbroek, T shirt , Judojas en sportschoenen. Bidon is natuurlijk wenselijk. Eventueel reservekleding bij overmatig zweten of regen. Judobroek niet want die zal snel groen worden van het gras.

Dianne en Henk hopen jullie bij onze gastheer te ontmoeten. Graag respect voor de regels en accomodatie van deze FANTASTICHE MOGELIJHEID VAN AV CLYTONEUS.           SPORT VERBROERDERD

Corona protocol AV Clytoneus AV Clytoneus hanteert volledig de voorschriften van de Atletiekunie, te vinden op https://www.atletiekunie.nl/kenniscentrum/bestuurder-encommissielid/anderhalvemetersamenleving. In dit document staan de protocollen specifiek voor AV Clytoneus en zijn accommodatie. Kinderen tot en met 12 jaar mogen (alleen!) onderling contact hebben en jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen alleen komen trainen als ze minimaal 1,5 meter afstand houden en het aanraken van dezelfde oppervlakken vermijden. Er zal bij elke training een bestuurslid aanwezig zijn om toezicht te houden op naleving van deze regels. Op maandagen zullen er externen van de atletiekbaan gebruik maken, zij nemen hun eigen toezichthouders mee. Een bestuurslid van Clytoneus zal echter de atletiekbaan en het gebouw openen en sluiten en overleg plegen over handhaving van de regels. Communicatie naar de atleten en ouders Atleten en ouders worden via email zo veel mogelijk op de hoogte gebracht van de regels, denk daarbij aan het afstand houden tot mede-atleten (vanaf 13 jaar) en trainers, toiletgebruik en de regels voor aankomst en vertrek van de atletiekbaan. Planning van de trainingen De trainingen worden ingepland met een half uur speling tussen de verschillende trainingstijden om contact tussen de trainers en atleten van de verschillende groepen te vermijden, materialen te reinigen na gebruik en toiletten schoon te maken. We beginnen met 1 training per leeftijdscategorie per week en breiden dit in de toekomst waar mogelijk is uit, waarbij we uitgaan van de opgedane ervaringen en (wijzigingen van) het kabinetsbeleid. Aankomst en vertrek Er wordt een advies uitgebracht om zo veel mogelijk met de fiets te komen en alleen of met gezinsleden te reizen. Er wordt verzocht zo kort mogelijk voor de training aan te komen (max 10 min.) en zo snel mogelijk weer te vertrekken. Ouders mogen niet verder dan de parkeerplaats bij de atletiekbaan komen, de kinderen lopen zelf over het pad naar de atletiekbaan. Op het pad wordt een midden-markering aangebracht om het afstand houden te bevorderen. Er staat reeds een bord met het gebod 1,5m afstand te houden. De grote poort van het hek naar de atletiekbaan wordt open gezet. De fietsen worden op de parkeerplaats buiten de atletiekbaan neer gezet. Bij de ingang van de atletiekbaan staat een handpomp met desinfectans om de handen te ontsmetten. Gebruik van het clubgebouw Het clubgebouw wordt zo veel mogelijk afgesloten (kleedkamers, kantine, krachthonk) op het toilet en het materiaalhok na. Alleen trainers mogen in het materiaalhok. Er mag maar 1 persoon tegelijk het gebouw in om naar het toilet te gaan. Alleen het damestoilet wordt in gebruik genomen. Er worden flyers en linten opgehangen om de sluiting van de ruimtes aan te geven. Gebruik van materialen Algemene materialen zoal harken en kruiwagens mogen alleen door de trainers gebruikt worden. Er worden handschoenen beschikbaar gesteld zodat meerdere trainers dezelfde materialen kunnen gebruiken zonder besmettingsgevaar. Materialen zoals kogels en medicinballen worden per training toegewezen aan 1 atleet en na afloop van de training schoongemaakt met een ontvettend schoonmaakmiddel. Er worden iedere training meerdere emmers met ontvettend schoonmaakmiddel in water, samen met een schoonmaakdoek beschikbaar gesteld. Eigen spullen zoals jas en fietssleutels moeten gedurende de training in een tas of zak langs de atletiekbaan worden bewaard in plaats van in de kleedkamers.

Deze tekst past u aan door erop te klikken.

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info