Inzicht maakt sterker
 

Laatste nieuws  Contributie en nieuwe lestijden. 

De lessen voor de oudste groepen worden verlengd met een half uur, dit om een beter wedstrijd- en techniekniveau te bereiken.

De zomervakantie is weer begonnen .  Tijd om weer te werken aan een nieuw seisoen. Laten we hopen dat de corona  niet weer opleeft. 

Vanwege de onzekere tijden door de corona zal de eerste contributieperiode over 2 maanden berekend worden. Dit om te voorkomen dat men contributie betaald en toch niet kan sporten. De regering stelt n.l. niet verplicht om  de contributie terug te storten. Dit omdat ook de vaste lasten zoals zaalhuur en bondslidmaatschap ook niet aan de sportschool terug betaald werden en worden.

De contributie heeft een lichte verhoging van € 0,50 per maand tot 15 jaar en € 1,00 maand vanaf 15 jaar

U krijgt de 1e factuur vanaf 1 augustus 2020 voor de periode september en oktober 2020. Daarna volgt er in november een factuur voor de periode van november 2020 t/m januari 2021 en in januari 2021 krijgt u de restfactuur over de periode februari t/m juni 2021. Dit puur om de corona problematiek qua financien voor u zo klein mogelijk te houden.

De hoop is er om de eerste lessen weer in de eerste week van september laten te beginnen. Dat betekent voor kockengen de eerste dinsdag in september en voor woerden de eerste donderdag in september. De maandag leden kunnen daar de eerste keer ook mee starten.

Helaas moeten wij stoppen met Nieuwkoop , dit vanwege de vele opzeggingen en de te kleine groep die nu overblijft. ( 4 ) Leden van Nieuwkoop kunnen verder gaan in Woerden of Kockengen. Excuses voor dit ongemak. Echter is gebleken dat de meeste Nieuwkoop judoka s de lessen in Woerden als zeer prettig en van een hoger niveau ervaren.

Rest mij om jullie nog een fijne vakantie te wensen.

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info